HAKKIMIZDA

DEARSAN TERSANESİ

DEARSAN, İstanbul Türkiye’de faaliyet göstermekte olan modern bir tersanedir. DEARSAN Tersanesi;  sahip olduğu, 126 m uzunluğundaki kızak, 15.341 m2 lik kapalı gemi inşa sahası, 15.870 m2 lik açık alanı  ve  31.211m2 lik toplam alanı  ile  aynı zamanda muhtelif tipte 9 adet gemi inşa etme yeteneğine sahiptir.

DEARSAN özel askeri gemilerin dizayn ve inşasında silah sistemleri entegrasyonu ile birlikte sağladığı servislerde ve ayrıca römorkörler, yakıt / kimyasal tankerler, hızlı yolcu feribotları gibi karmaşık ticari gemilerin inşasında uzmanlaşmıştır. DEARSAN tersanesi tesisleri ve deneyimli işgücüyle dünya çapında dizayn, mühendislik, fabrikasyon ve kurulum yeteneğini kanıtlamıştır.

DEARSAN Tersanesi NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi, MİLLİ Gizli Tesis Güvenlik Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Sertifikası, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Sertifikası ve SASAD Savunma Sanayi Üreticileri Birliği Sertifikasına sahiptir.

1980 yılında DEARSAN Tersanesi kurulduğundan beri sayısız geminin inşa, fabrikasyon, onarım ve modifikasyonunu üstlenmiştir. Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 16 adet ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botu’nun inşası belirlenmiş olan teslim takvimine uygun olarak da  tersanemiz tarafından sürdürülmektedir. 57 metrelik ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Bot’larının dizaynı DEARSAN tersanesi tarafından geliştirilmiştir. ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botu, Türk Gemi İnşa Endüstrisi tarafından inşa edilen ilk savaş gemisi olmasına ek olarak,  savunma sistemlerinin dizaynı ve üretimi Türk Savunma Sanayi tarafından karşılanmıştır.

''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botları'na ve türevlerine ek olarak DEARSAN aşağıda belirtilen tüm askeri gemi çeşitlerinin dizayn ve inşasını yapabilmektedir;

 • Korvet Sınıfı Gemiler
 • Çok Amaçlı Arama Kurtarma Gemileri
 • 12m, 15 m and 17m Hızlı Müdahale Botları
 • 27m,33m,42m Hücüm Botları
 • Silahlı Hızlı Karakol Botları
 • Hidrografik ve Oşinografik Araştırma Gemisi
 • Açık Deniz Destek Gemisi
 • Açık Deniz Karakol Gemisi
 • Mayın Avlama ve Mayın Tarama Gemileri
 • Çıkarma Gemileri.

DÜNDEN BÜGÜNE DEARSAN

ÇEVRE POLİTİKASI

DEARSAN olarak “Çevreye Saygılı Üretim” sloganıyla sürdürdüğümüz ticari ve askeri gemi dizayn, inşa, onarım faaliyetlerimizde kullandığımız Çevre Politikamız;

 • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak,
 • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için “Sıfır Atık” bilinciyle atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek,
 • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
 • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

DEARSAN; Faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Çevresel etkenlere karşı amaç ve hedeflerimiz;

 • Hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirmek,
 • Karbon salımını azaltmak için faaliyetler yapmak ve bu amaçla karbon ayak izimizi düzenli olarak ölçerek, enerji, doğal kaynaklar ve malzemelerin verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizin ve taşeronlarımızın kuruluşumuzda yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini en aza indirmek.
 • Çevre ve deniz koruma derneklerine üye olarak çevreye ve denizlerimizin korunmasına yardımcı olmak.
 • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
 • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

KAPASİTE

15367

Kapalı Alan m2

31263

Toplam Alan m2

145

Deniz Kıyısı m

32053

Gemi İnşa Kapasitesi (DWT/Yıl)

8514

Çelik İşleme Kapasitesi (Ton/Yıl)

150

Bakım ve Onarımı Yapılan Maksimum Gemi Uzunluğu m

125 m / 12.000 t

Maksimum Gemi İnşa Kapasitesi (Boyut ve tonaj)

105 m x 20 m

Gemi Kızağı Uzunluğu

100 m

İskele

62 m x 8 m

Malzeme İskelesi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

DEARSAN tersanecilik sektörünün ilerlemesinde önemli bir rolü olan ve dünya çapında üretim yapan öncü bir tersanedir. Üretim kalitesini dünya standartlarında kabul gören bir kalite düzeyinde sağlamayı ve bu kalite düzeyini sürdürmeyi ilke edinmiştir. DEARSAN tersanesinde yeni inşa, bakım ve onarım faaliyetleri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sisteminin ön gördüğü şekilde eğitimli ve tecrübeli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kalite politikamız
Kalite yönetim sistemi çerçevesinde, faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi kaynakları verimli şekilde kullanarak gerçekleştirmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yurt içinde ve dışında modern ticari ve askeri gemilerin dizayn, inşa ve onarımlarını yapmaktır.  
Yurt içi savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla milli savaş gemileri projelerinin dizayn, inşa vb. faaliyetlerinde yer almaktır.  
DEARSAN kendi kalite politikası dâhilinde denetlenmenin yanı sıra proje gereksinimlerine bağlı olarak Uluslararası Klas Kuruluşları, Bayrak Devletleri ve Müşteriler tarafından da sürekli olarak denetlemektedir.